Hakkımızda

Bilim ve Ütopya, 1993 yılında, bilimin en gerçek yol gösterici olduğu inancından hareketle ve Türkiye aydınlanma mücadelesinin öncü yayın organı olmak hedefiyle yola çıkan, ulusal ölçekte yayınlanan aylık bilim, kültür ve politika dergisidir. 20 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Bilim ve Ütopya, bir “popüler bilim” dergisi olmaktan öte, bilimin ve aydınlanma düşüncesinin en geniş kitlelerle buluşmasını sağlayacak bir dergi olma iddiasındadır. Dergi, Bilim ve Ütopya Kooperatifi (BİLKOOP)’nin yayın organıdır.

Şu ana dek Türkiye ve dünyadan yüzlerce aydın, bilim insanı ve yazarın makalelerine yer veren Bilim ve Ütopya‘da ele alınan başlıca konular arasında Evrim Kuramı, doğa bilimlerindeki gelişmeler, bilim tarihi, Marksizm ve toplumsal mücadeleler, Türkiye’nin bilim politikaları, Doğu’da bilimin ve özgür düşüncenin yükselişi ve gerilemesi ile insanlığın aydınlanma, bilim ve uygarlık mirası yer almaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışında, 60’ı aşkın üniversitede temsilcilikleri bulunan Bilim ve Ütopya, dergicilik çalışmalarının yanı sıra, “fikirleri maddi bir araca dönüştürmek için” şiarıyla yayınladığı kitaplar ve başta Ankara, İzmir ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde düzenlediği kurs, çalıştay ve konferanslarla, aydınlanma ve bilim savaşımına katkıda bulunmaktadır.

Temel İlkelerimiz

Dünyada ve ülkemizde bilim, emperyalizmden ve Ortaçağ düşüncesinden kaynaklanan iki yönlü bir saldırı altındadır. Bu saldırıların temel amacı, bilimin, toplum hayatının merkezinden uzaklaştırılarak etkisizleştirilmesi; genel düzlemde güvenilirliği sorgulanan, sadece dar uzmanlık alanlarında geçerli ve bütünüyle teknik nitelikte bir etkinliğe indirgenmesidir. Bilim gündemi, günümüzde bu amaçlar doğrultusunda yalnızca doğrudan getirisi olan sorunlara kısıtlanmış, bilimsel çalışma süreçleri ticarileştirilmiştir. Bilimin uğratıldığı bu dönüşümün gerçekleştirilmesinde kullanılan temel araç da, bilginin, kamu değeri olmaktan çıkarılıp alışverişin konusu olan özel bir değişim değeri haline getirilmesi olmuştur.

Dinci gericilik, topluma ve bilime yönelik saldırının en önemli başlıklarından biridir. Gerek dünya gerekse Türkiye ölçeğindeki bu saldırıya karşı Bilim ve Ütopya öncü bir mücadele yürütür.

Bu çerçevede, Bilim ve Ütopya’nın yayın yaşamına yön veren ilkeler şunlardır:

  • Bilimi kâr amacıyla sınırlayan “Bilim, üretim içindir” savına da, bilimi hayattan ve toplumdan koparan, “Bilim bilim içindir” anlayışına da karşı çıkılmalıdır.
  • Ulusal bir bilim gündemi ve politikası geliştirilmelidir.
  • Batı-merkezci tarih anlayışına karşı mücadele edilmelidir.
  • Farklı düşüncelerin tartışmaya girmesi özendirilmeli; sav ve karşı savın birlikte ele alındığı tartışmalara yer verilmelidir.
  • Post-modernizmin dayattığı, bilim alanlarının birbirinden koparılarak marjinalleştirilmesine karşı çıkılmalıdır.
  • Üniversitenin sorunları ve çözüm yolları derinlemesine tartışılmalıdır.
  • Topluma ve bilime yönelik gerici saldırıya karşı aktif ve birleşik bir şekilde hareket edilmelidir.